سطح مفصلی استابولوم

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

سطح مفصلی استابولوم

Articular surface of acetabulum: Acetabulum has a ‘C’-shaped articular surface, the lunate surface, which is lined by hyaline cartilage :سطح مفصلی استابولوم شکل است “C” استابولوم […]