۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سوراخ عرضی

Transverse foramen : The transverse processes of the cervical vertebrae are each pierced by the foramen transversarium :سوراخ عرضی زوائد عرضی هر یک از مهره های […]