۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب گیجگاهی

Temporal nerve : Is a branch of facial nerve :عصب گیجگاهی شاخه ای از عصب صورتی است