شکاف واسطه ای (بینابینی)

۱۳۹۹/۰۲/۱۱

شکاف واسطه ای (بینابینی)

Intermediate fissure:At the posterior surface of medulla oblongata, the fasciculus gracilis and fasciculus cunestus are separated by the posterior intermediate fissure : شکاف واسطه ای (بینابینی) […]