عصب به عضلات اینفراهایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۱۷

عصب به عضلات اینفراهایوئید

Nerve to infrahyoid muscles : Branches from the ansa cervicalis innervate most of the infrahyoid muscles :عصب به عضلات اینفراهایوئید شاخه هایی از قوس گردنی که […]