۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب زبانی

Lingual nerve : Is a sensory branch of the mandibular division of the trigeminal nerve :عصب زبانی شاخه ای حسی از بخش مندیبولار عصب سه قلو […]