عضله بازکننده انگشتان

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده انگشتان

Extensor digitorum muscle : :عضله بازکننده انگشتان Origin: : Lateral epicondyle of humerus مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو Insertion:Extensor hood of each medial four finger انتها: کلاهک […]