عضله بازکننده دراز انگشتان پا

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله بازکننده دراز انگشتان پا

Extensor digitorum longus muscle : : عضله بازکننده دراز انگشتان پا Origin: Anterior lateral condyle of tibia, anterior shaft of fibula and superior 3⁄۴ of interosseous […]