عضله خم کننده دراز انگشت شست

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده دراز انگشت شست

Flexor hallucis longus muscle : : عضله خم کننده دراز انگشت شست Origin: Posterior surface of the fibula and lower part of the interosseous membrane مبدا: […]