عضله دوقلو فوقانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو فوقانی

Superior gemellus muscle : : عضله دوقلو فوقانی Origin: Ischial spine مبدا: خارایسکیوم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: تروکانتر بزرگ استخوان ران Innervation: Nerve […]