۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی هیوگلوسوس

Hyoglossus muscle : :عضله هیوگلوسوس Origin: T entire length of the greater cornu and front of the body of the hyoid مبدا: تمام طول شاخ بزرگ […]