مفصل ساکروایلیاک

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفصل ساکروایلیاک

Sacroiliac joint: Is the joint between the sacrum and the ilium bones of the pelvis, which are connected by strong ligaments :مفصل ساکروایلیاک مفصل بین استخوانهای […]