ناودان سینوس پتروزال تحتانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان سینوس پتروزال تحتانی

Groove for inferior petrosal sinus: A shallow groove between the posterior border of petrous of temporal bone and basilar occipital bone ناودان سینوس پتروزال تحتانی: ناودان […]