ناودان سینوس پتروزال فوقانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان سینوس پتروزال فوقانی

Groove for superior petrosal sinus: The superior border of petrous part, the longest, is grooved for the superior petrosal sinus ناودان سینوس پتروزال فوقانی: لبه فوقانی […]