پایک مخچه ای فوقانی

۱۳۹۹/۰۲/۱۱

پایک مخچه ای فوقانی

Superior cerebellar peduncle: Are a paired white matter fiber tracts that connect the cerebellum with the midbrain :پایک مخچه ای فوقانی یک جفت باندل از بافت […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

پایک مخچه ای فوقانی

Superior cerebellar peduncle: Are a paired white matter fiber tracts that connect the cerebellum with the midbrain :پایک مخچه ای فوقانی یک جفت باند از بافت […]