گانگلیون ریشه خلفی

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

گانگلیون ریشه خلفی (نخاعی)

Dorsal root(spinal) ganglion: Contains the cell bodies of sensory neurons that bring information from the periphery to the spinal cord : (نخاعی)گانگلیون ریشه خلفی از اجسام […]