۱۳۹۸/۰۷/۲۰

گوشک چپ

Left auricle: Is a small, muscular pouch at the upper corner of the left atrium :گوشک چپ کیسه کوچک عضلانی در گوشه فوقانی دهلیز چپ است