دهلیز راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
گوشک چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دهلیز چپ


Left atrium :
Is one of the four chambers of the heart, located on the left posterior side

:دهلیز چپ
یکی از چهار حفره ی قلب است که در بخش خلفی چپ قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *