بطن راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ستیغ انتهایی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

بطن چپ


Left ventricle:
Is one of four chambers of the heart. It is located in the bottom left portion of the heart below the left atrium, separated by the mitral valve

:بطن چپ
یکی از چهار حفره ی قلب است که در بخش پایین و چپ قلب در پایین دهلیز چپ قرار دارد که از آن توسط دریچه ی میترال جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *