دریچه ی آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شیار دهلیزی-بطنی چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار دهلیزی-بطنی راست


Right AV sulcus:
Separates the right atrium and its auricle from the right ventricle inferiorly

:شیار دهلیزی-بطنی راست
دهلیز راست و گوشک آن را از بطن راست که در پایین قرار گرفته جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *