شریان گلوتئال تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان پودندال داخلی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان رحمی


Uterine artery :
Arises from the anterior trunk of the internal iliac artery. It travels to the uterus, crossing the ureter anteriorly and provides blood supply to the uterus

:شریان رحمی
از شاخه قدامی شریان ایلیاک داخلی منشا می¬گیرد. این شریان با عبور از قدام حالب به سمت رحم حرکت کرده و آن را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *