سطح اسکافوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
گردن رادیوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

سر رادیوس


Head of the radius : It articulates with the capitellum of the distal humerus and the ulna

سر رادیوس: با کاپیتولوم در انتهای دیستال استخوان بازو و استخوان اولنا مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *