عصب آگزیلاری
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب بین استخوانی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب جلدی ساعدی خارجی


Lateral antebrachial cutaneous nerve:
Passes behind the cephalic vein, and divides, opposite the elbow-joint, into a palmar and a dorsal branch and provides sensory innervation to the skin on lateral portion of the arm.

:عصب جلدی ساعدی خارجی
از پشت ورید سفالیک عبور می کند و در مقابل مفصل آرنج، به شاخه های پالمار و دورسال تقسیم می شود وعصب دهی حسی پوست بخش خارجی دست را انجام می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *