مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مفاصل کارپومتاکارپال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفصل میدکارپالMidcarpal joint:
Is formed by the scaphoid, lunate, and triquetral bones in the proximal row, and the trapezium, trapezoid, capitate, and hamate bones in the distal row

:مفصل میدکارپال
توسط استخوانهای اسکافوئید، لونیت، تریکواترال در ردیف پروگزیمال و استخوان های تراپزیوم، تراپزوئید و همیت در ردیف دیستال تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *