شریان رادیالیس ایندیسیس
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان آگزیلاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان اصلی شست


Princeps pollicis artery:
Arises from the radial artery it turns medially towards the thump, along the medial side of the first metacarpal bone to the base of the proximal phalanx, where it lies beneath the tendon of the flexor pollicis longus muscle and divides into two branches

:شریان اصلی شست
از شریان رادیال جدا شده و به سمت داخل شست حرکت می کند. در امتداد کنار داخلی استخوان متاکارپال اول تا قاعده بند پروگزیمال انگشت شست حرکت می کند در آنجا در زیر تاندون عضله خم کننده دراز شست به دو شاخه تقسیم می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *