شریان آگزیلاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان های کف دستی اصلی انگشتان
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان عمقی بازو


Profunda brachial artery:
Is a large vessel which arises from the lateral and posterior part of the brachial artery, just below the lower border of the teres major

:شریان عمقی بازو
شریان بزرگی است که از قسمت خارجی و خلفی شریان بازویی، پایین تر از کنار تحتانی عضله گرد بزرگ جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *