کپسول مفصلی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط اولنار طرفی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط رادیال طرفیRadial collateral ligament:
Connected from the lateral epicondyle to the annular ligament deep to the common extensor tendon

:رباط رادیال طرفی
از اپی کندیل خارجی به رباط حلقوی درعمق تاندون اکستانسور مشترک کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *