اهداف سایت اطلس آناتومی

با توجه به نیاز روزافزون سیستم آموزش کشور به تدریس و آموزش مجازی و تاثیر به سزای این سیستم بر مخاطب خود و ایجاد بسترهای مناسب آموزشی-انگیزشی در محیط های متفاوت و افزایش سطح تنوع پذیری داده ها، مجموعه حاضر سعی در ایجاد گامی نو و متفاوت در آموزش آناتومی به صورت مجازی کرده است. هدف از این سایت گرد آوری مطالب به صورت دسته بندی شده و قابل استفاده جهت آموزش آناتومی عملی بر اساس مولاژها و استخوانهای موجود در سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی اراک و همچنین تصاویر کالبد شکافی است و در کنار آموزش عملی، با ارائه مطالب کلیدی در هر بخش به زبان انگلیسی و فارسی سعی در فراهم آوردن مجموعه کامل از بخشهای مختلف آناتومی بدن انسان برای استفاده دانشجویان رشته های علوم پزشکی کرده است. این مجموعه تحت نظارت اساتید آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اراک و با تلاش شبانه روزی تعدادی از دانشجویان رشته ی پزشکی این دانشگاه گردآوری و تدوین شده است. در این مجموعه سعی شده تا با ایجاد فضای متفاوت در آموزش آناتومی عملی و کاربردی، مطالب لازم در هر زمان و مکان در اختیار تمامی دانشجویان علوم پزشکی قرار گیرد.