خار کتف
۱۳۹۹/۰۸/۲۹

ریشه خلفی (پشتی یا حسی) نخاع
Posterior (dorsal or sensory) root:
The Posterior projection of the spinal cord that composed of axons of sensory neurons

ریشه خلفی (پشتی یا حسی) : برآمدگی خلفی طناب نخاعی که از آکسون های نورون های حسی تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *