مفصل رادیولنار پروگزیمال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کپسول مفصلی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط حلقویAnnular ligament:
Is a strong band of fibers that encircles the head of the radius, and retains it in contact with the radial notch of the ulnar bone

:رباط حلقوی
دستجات محکمی است که سر رادیوس را دربرگرفته و به بریدگی رادیال استخوان اولنا متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *