ورید کوبیتال میانی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ورید تحت ترقوه ای
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ورید آگزیلاری


Axillary vein:
Is a large blood vessel that conveys blood from the lateral aspect of the thorax, axilla and upper limb toward the heart. Its origin is at the lower margin of the teres major muscle and a continuation of the brachial vein

:ورید آگزیلاری
یک رگ خونی بزرگ است که خون قسمت خارجی قفسه سینه، آگزیلا و اندام فوقانی را به سمت قلب منتقل می کند
از کنار تحتانی عضله گرد بزرگ مبدا گرفته و ادامه ورید بازویی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *