تکمه کوچک
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
برجستگی دلتوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

ناودان دو سر (ناودان بین تکمه ای)


Bicipital groove (intertubercular groove, sulcus intertubercularis) :Is a deep groove on the humerus that separates the greater tubercle from the lesser tubercle

ناودان دو سر (ناودان بین تکمه ای): ناودانی عمیق روی استخوان بازو است که تکمه های کوچک و بزرگ را از هم جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *