استخوان های متاکارپال یا متاکارپوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استخوان شبه ذوزنقه ای
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

استخوان کاپیتیت


Capitate bone : Is the largest of the carpal bones and sits at the center of the distal carpal row

استخوان کاپیتیت: بزرگترین استخوان کارپال است و در مرکز ردیف دیستال استخوانهای کارپال قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *