استخوان هلالی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تکمه لیستر یا تکمه پشتی رادیوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

استخوان های کارپال


Carpal bones : Are the eight small bones that make up the wrist that connects the hand to the forearm

استخوان های کارپال: هشت استخوان کوچک هستند که مچ دست را تشکیل می دهند و دست را به ساعد وصل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *