عصب کف دستی انگشتان(ازعصب مدین)
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب جلدی خلفی ساعد
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شاخه پشتی عصب اولنارDorsal branch of ulnar nerve:
It divides into two dorsal digital branches; one supplies the ulnar side of the little finger; the other, the adjacent sides of the little and ring fingers.

:شاخه پشتی عصب اولنار
این عصب به دو شاخه انگشتی پشتی تقسیم می شود: یکی عصب دهی سمت اولنار انگشت کوچک و شاخه دیگرعصب دهی قسمتهای مجاوربین انگشتان کوچک و حلقه را برعهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *