اکستنسور رتیناکولوم
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آپونوروز کف دست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

فلکسور رتیناکولومFlexor retinaculum:
Is a fibrous band on the palmar side of the hand near the wrist. It arches over the carpal bones of the hands, covering them and forming the carpal tunnel

:فلکسور رتیناکولوم
نوار فیبروزی در سمت پالماردست در نزدیکی مچ است. روی استخوان های کارپال دست قوس میزند و آنها را پوشانده و تونل کارپال را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *