شیار انتهایی زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
تنه ی زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

سوراخ کور زبانForamen cecum of tongue :
A median pit on the dorsum of the posterior part of the tongue, from which the limbs of a V-shaped furrow run forward and outward; it is the site of origin of the thyroglossal duct and subsequently, the thyroid gland.

:سوراخ کور زبان
حفره ای در وسط سطح دورسال بخش خلفی زبان که از آن بازوهای شیار v شکل به سمت قدام و طرفین منشا می گیرند. این مکان محل مبدا مجرای تیروگلوسال و متعاقبا غده ی تیروئید است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *