رباط آکرومیوکلاویکولار
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ورید سفالیک
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط های گلنوهومرال


Glenohumeral ligament:
Are three ligaments on the anterior side of the glenohumeral joint: superior, middle and inferior

:رباط های گلنوهومرال
سه رباط در قسمت قدامی مفصل گلنوهومرال است: فوقانی، میانی و تحتانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *