سراستخوان بازو
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تکمه کوچک
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

تکمه بزرگ


Greater tubercle :Is situated lateral to the head of the humerus and posterolateral to the lesser tubercle

تکمه بزرگ: در قسمت خارجی سر استخوان بازو قرار دارد و خلف وخارج تکمه کوچک قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *