انتهای داخلی ترقوه
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
سطح فوقانی ترقوه
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

انتهای خارجی ترقوه


Lateral end of the clavicle : Clavicle articulates with the scapula just above the shoulder joint

انتهای خارجی ترقوه: ترقوه درست در بالای مفصل شانه با کتف مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *