ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
کاپیتولوم
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

حفره رادیال


Radial fossa :Is a slight depression found on the humerus above the front part of the capitulum

حفره رادیال: فرورفتگی کوچکی است که دربالای کاپیتولوم قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *