سطح فوقانی ترقوه
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
خط ذوزنقه ای
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

ناودان زیر ترقوه ای


Subclavian groove :Is an elongated groove on the inferior surface of clavicle which gives attachment to the Subclavius muscle

ناودان زیر ترقوه ای: یک ناودان طولی در سطح تحتانی ترقوه است که محل اتصال عضله زیرترقوه ای است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *