شریان بازویی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان طرفی فوقانی اولنار


Superior ulnar collateral artery:
Arises from the brachial artery a little below the middle of the arm

:شریان طرفی فوقانی اولنار
در پایین تر از نیمه بازو از شریان بازویی جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *