عضله تحت خاری
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله گرد بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله گرد کوچکTeres minor muscle :

:عضله گرد کوچک

Origin:Posterior surface of the scapula

مبداء:سطح خلفی کتف

Insertion:Greater tubercle of the humerus

انتها:تکمه بزرگ بازو

innervation:Axillary nerve

عصب دهی:عصب آگزیلاری

Function:Laterally rotates the arm

عملکرد:چرخش به خارج بازو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *