برجستگی دلتوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
حفره اوله کرانون
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

قرقره



Trochlea :Is the medial portion of the articular surface of the elbow joint which articulates with the trochlear notch on the ulna in the forearm

قرقره: بخش داخلی سطح مفصلی آرنج است که با بریدگی تروکله آر استخوان اولنا در ساعد مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *