نوک زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
فرنولوم زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پاپیلای جامی شکلVallate papillae :
One of up to 12 projections from the dorsum of the tongue forming a row anterior to and parallel with the sulcus terminalis

:پاپیلای جامی شکل
یکی از ۱۲ برجستگی خلف زبان که به صورت یک ردیف در جلوی شیار انتهایی و به موازات آن قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *