تکمه پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
سطح مفصلی استابولوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

استابولوم


Acetabulum:
Is the deep, cup-shaped structure that encloses the head of the femur at the hip joint

:استابولوم
ساختار عمیق و فنجان شکلی است که سر فمور را در مفصل هیپ دربرمی گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *