آپونوروز کف دست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط های گلنوهومرال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط آکرومیوکلاویکولار


Acromioclavicular ligament:
This ligament is a quadrilateral band, covering the superior part of the articulation, and extending between the upper part of the lateral end of the clavicle and the adjoining part of the upper surface of the acromion

:رباط آکرومیوکلاویکولار
این رباط به شکل چهار گوش می باشد که قسمت فوقانی مفصل را پوشش می دهد و بین قسمت فوقانی انتهای خارجی ترقوه و قسمت مجاور سطح فوقانی آکرومیون کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *