غضروف طرفی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
کارونکل اشکی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

غضروف پره ای


Alar cartilage :
It is a thin, flexible plate, situated immediately below the lateral nasal cartilage, and form the medial wall and lateral wall of the nostril

:غضروف پره ای
یک صفحه ی باریک و انعطاف پذیراست که دقیقا پایین غضروف طرفی بینی قرار دارد و بخش داخلی و خارجی سوراخ بینی را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *