شریان اصلی شست
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان عمقی بازو
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان آگزیلاریAxillary artery:
Represents the continuation of the subclavian artery and is a major artery of the upper limb

:شریان آگزیلاری
ادامه شریان سابکلاوین می باشد و شریان اصلی اندام فوقانی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *